การทดสอบภูมิแพ้สัมผัส (Patch Test)

การทดสอบภูมิแพ้สัมผัส (Patch Test)

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Naturalite Organic Beauty
มีส่วนผสมออร์แกนิคที่ได้รับรองคุณภาพ ปลอดสารพิษ ไม่มีแอมโมเนียและพาราเบน
ถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยทำสีผมมาก่อน และไม่เคยมีอาการแพ้

เมื่อเวลาผ่านไปคนเราอาจจะมีปฏิกิริยากับสิ่งรอบตัวเรามากขึ้นนั่นคือเกิดอากา
รแพ้ ฉะนั้นก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
ขอแนะนำให้ทำการทดสอบภูมิแพ้สัมผัสก่อนใช้ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะไม่มีอาการแพ้ส่วนผสมบางตัวในผลิตภัณฑ์ของเรา
ถ้ามีแผลเปิดถลอกที่หนังศีรษะหรือบริเวณที่จะทดสอบ ควรรอให้แผลหายก่อน

วิธีการทดสอบ

– ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำยา 2 ชนิดเข้าด้วยกันเพื่อทดสอบ
สามารถทำการทดสอบสีและน้ำยาผสม แยกกันได้เลย

– ทำความสะอาดบริเวณที่จะทดสอบและเช็ดให้แห้ง

– ทาน้ำยาที่จะทดสอบจำนวนเล็กน้อยตรงบริเวณท้องแขน หลัง หรือ หลังหู
ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร ทิ้งไว้ให้แห้ง

– เมื่อน้ำยาแห้งแล้วสามารถปิดปลาสเตอร์ทับบริเวณที่ทดสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เ
ลอะเทอะหรือปล่อยเปิดไว้ ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงแล้วล้างออก แต่ถ้าพบว่ามีอาการแพ้
แดง แสบร้อน ให้ล้างออกทันที

– คอยสังเกตอาการแพ้ภายใน 48 ชั่วโมงเพราะอาการอาจเกิดตามมาทีหลังได้
ถ้ามีอาการแพ้ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ควรพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแพ้
เจ็บปวดบวมมากขึ้น

 

Share your thoughts